Definicja Tornada

 

                  Tornado jest to forma elektrycznego wyładowania atmosferycznego pomiędzy chmurą a ziemią, w którym zjonizowane cząstki powietrza - nośniki ładunku elektrycznego, rozpędzane dużym gradientem potencjału elektrycznego zaistniałym pomiędzy chmurą burzową a powierzchnią ziemi, poruszając się ruchem spiralnym, wymuszonym przez ziemskie pole magnetyczne, tworzą jednorodny wir, wewnątrz którego następuje gwałtowne zasysanie powietrza z powierzchni ziemi i unoszenie go do góry  a na zewnątrz wiru, powstawanie dużych sił odśrodkowych i turbulencji w postaci pustoszących wiatrów.

 

POWROT DO STRONY GLOWNEJ